Hệ sinh thái Zoho là sản phẩm của Zoho Corporation, một công ty phát triển phần mềm kinh doanh đa quốc gia tập trung vào các phần mềm công cụ dựa trên điện toán đám mây và các giải pháp công nghệ. Các sản phẩm chính của bao gồm bộ công cụ văn phòng, nền tảng quản lý IoT và bộ phần mềm quản lý công nghệ thông tin.

ceo, Packshot creator

Thay vì tìm kiếm thông tin trên nhiều công cụ khác nhau, với Zoho chúng ta thấy mọi thứ trên một nền tảng

Co-founder, rablab

Chúng ta đang tốn quá nhiều thời gian vào 2 hay 3 nền tảng khác nhau. Zoho giúp ta đẩy nhanh tiến độ

CEO, Marketeers

Zoho Projects giúp tôi quản lý nhân sự tốt hơn. Trước kia tôi đã không nắm bắt được cách nhân sự vận hành

type your search