Hội thảo trực tuyến duy trì kinh doanh thời Covid

https://dx.smartosc.com/

Vào ngày 08/9 sắp tới, SmartOSC DX kết hợp cùng nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới Zoho sẽ tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề Quản trị vượt khủng hoảng: Duy trì kinh doanh liên tục mùa COVID-19”
Giải Pháp Chuyển Đổi Số Bảo Mật Nhất Cho Từng Doanh Nghiệp
  • Khảo sát và tư vấn miễn phí quy trình đầu tiên
  • Tặng 5 user accounts cho gói giải pháp 1 năm
Call Now Button