Chuyển đổi số cần chú trọng yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp

https://cafef.vn/

Thiếu kinh nghiệm trên hành trình chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp Việt Nam rất dễ “sa chân” vào cái bẫy ồ ạt đầu tư các giải pháp công nghệ cho khách hàng giúp thúc đẩy doanh số, mà bỏ quên cốt lõi quan trọng từ bên trong tổ chức – yếu tố con người.

SmartOSC DX: Khi bảo mật là ưu tiên hàng đầu cho chuyển đổi số bền vững

https://cafef.vn

Thực tế tại Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp vẫn e dè việc đưa công nghệ số vào hệ thống do lo sợ lỗ hổng của các phần mềm sẽ làm rò rỉ dữ liệu khách hàng và nhân sự – tài sản vốn được coi là quý giá nhất của doanh nghiệp.

Call Now Button