PHẦN MỀM CRM
QUẢN LÝ Marketing & BÁN HÀNG Hiệu quả

Công cụ quản lý thông tin khách hàng hiệu quả, đồng thời xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp, giúp quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh và tối ưu hoạt động bán hàng, góp phần đẩy mạnh doanh thu cho doanh nghiệp.

Hệ sinh thái giải pháp CRM

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA
PHẦN MỀM CRM

BÁO CÁO REAL-TIME

Số liệu về doanh số, tình hình kinh doanh,… luôn cập nhật chính xác giúp ra quyết định tức thời.

XEM CHI TIẾT

Trước khi dùng:

Tài liệu bị lưu trữ trên nhiều thiết bị khác nhau và không được tổ chức đúng cách, dẫn đến việc mất thời gian và công sức để tìm kiếm và truy cập tài liệu cần thiết. Điều này ảnh hưởng đến năng suất làm việc của các nhân viên và gây ra sự bất tiện cho việc quản lý tài liệu của các quản lý.

Sau khi dùng:

Tất cả các tài liệu của doanh nghiệp được lưu trữ trên một hệ thống tập trung, giúp cho việc quản lý và truy cập tài liệu trở nên dễ dàng hơn. Người dùng có thể dễ dàng truy cập và tìm kiếm bất kỳ tài liệu nào mà họ cần, mà không cần phải tốn thời gian để tìm kiếm trên nhiều thiết bị khác nhau. Điều này cải thiện năng suất làm việc của các nhân viên và giảm bớt sự bất tiện cho việc quản lý tài liệu của các quản lý.

Tùy biến linh hoạt

Tùy chỉnh chuyên biệt thông tin, chỉ số, quy trình, báo cáo,… để phù hợp với từng doanh nghiệp.

XEM CHI TIẾT

Trước khi dùng:

Tình trạng tài sản bị mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng quá hạn thường xuyên xảy ra. Thông tin về tài sản cũng được lưu trữ rời rạc, không có sự đồng bộ và khó tiếp cận.

Sau khi dùng:

Tận dụng tính năng quản lý tài sản để theo dõi toàn bộ tài sản của công ty, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản tiêu dùng. Nhân viên có thể yêu cầu cấp phát tài sản và công ty có thể đáp ứng yêu cầu đó dễ dàng thông qua phần mềm. Khi nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển công tác, công ty có thể dễ dàng thu hồi tài sản đó. Nhờ có hệ thống quản lý tài sản chuyên nghiệp, doanh nghiệp A giảm thiểu được tình trạng mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng quá hạn của tài sản, đồng thời cải thiện quá trình quản lý và theo dõi tài sản của công ty.

TỰ ĐỘNG HÓA

Gửi tin nhắn, email, soạn báo giá, gửi hợp đồng … đều được tự động hóa, giúp nâng cao 50% năng suất nhân viên bán hàng.

XEM CHI TIẾT

Trước khi dùng

Khó khăn trong việc quản lý dự án vì thông tin được phân tán trên nhiều file Excel, Google Sheet và tài liệu khác nhau, khiến cho việc theo dõi tiến độ dự án và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm trở nên phức tạp.

Sau khi dùng

Dễ dàng tạo mục tiêu và tiến độ cho từng dự án, phân chia công việc và giao nhiệm vụ cho từng nhân viên. Tất cả thông tin liên quan đến dự án được lưu trữ trên một hệ thống tập trung, giúp cho quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu sự nhầm lẫn và mất mát thông tin.

DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Nắm rõ nhu cầu của khách qua lịch sử mua, nội dung trao đổi lịch sử cuộc gọi ghi âm … giúp tiếp thị lại, up-sale hiệu quả.

XEM CHI TIẾT

Trước khi dùng:

Tài liệu bị lưu trữ trên nhiều thiết bị khác nhau và không được tổ chức đúng cách, dẫn đến việc mất thời gian và công sức để tìm kiếm và truy cập tài liệu cần thiết. Điều này ảnh hưởng đến năng suất làm việc của các nhân viên và gây ra sự bất tiện cho việc quản lý tài liệu của các quản lý.

Sau khi dùng:

Tất cả các tài liệu của doanh nghiệp được lưu trữ trên một hệ thống tập trung, giúp cho việc quản lý và truy cập tài liệu trở nên dễ dàng hơn. Người dùng có thể dễ dàng truy cập và tìm kiếm bất kỳ tài liệu nào mà họ cần, mà không cần phải tốn thời gian để tìm kiếm trên nhiều thiết bị khác nhau. Điều này cải thiện năng suất làm việc của các nhân viên và giảm bớt sự bất tiện cho việc quản lý tài liệu của các quản lý.

QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Tiếp cận, thuyết phục khách bằng quy trình bán hàng bài bản có hệ thống, giúp scale đội ngũ mà không ảnh hưởng tỉ lệ chốt đơn.

XEM CHI TIẾT

Trước khi dùng:

Tình trạng tài sản bị mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng quá hạn thường xuyên xảy ra. Thông tin về tài sản cũng được lưu trữ rời rạc, không có sự đồng bộ và khó tiếp cận.

Sau khi dùng:

Tận dụng tính năng quản lý tài sản để theo dõi toàn bộ tài sản của công ty, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản tiêu dùng. Nhân viên có thể yêu cầu cấp phát tài sản và công ty có thể đáp ứng yêu cầu đó dễ dàng thông qua phần mềm. Khi nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển công tác, công ty có thể dễ dàng thu hồi tài sản đó. Nhờ có hệ thống quản lý tài sản chuyên nghiệp, doanh nghiệp A giảm thiểu được tình trạng mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng quá hạn của tài sản, đồng thời cải thiện quá trình quản lý và theo dõi tài sản của công ty.

DỮ LIỆU ĐỒNG BỘ

Dữ liệu đồng bộ trên Server, dễ dàng làm việc mọi lúc mọi nơi, tránh thất lạc dữ liệu cục bộ ở máy cá nhân.

XEM CHI TIẾT

Trước khi dùng

Khó khăn trong việc quản lý dự án vì thông tin được phân tán trên nhiều file Excel, Google Sheet và tài liệu khác nhau, khiến cho việc theo dõi tiến độ dự án và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm trở nên phức tạp.

Sau khi dùng

Dễ dàng tạo mục tiêu và tiến độ cho từng dự án, phân chia công việc và giao nhiệm vụ cho từng nhân viên. Tất cả thông tin liên quan đến dự án được lưu trữ trên một hệ thống tập trung, giúp cho quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu sự nhầm lẫn và mất mát thông tin.

Phần mềm CRM mang lại hiệu quả
cho Doanh nghiệp

+57%

Khách hàng tiềm năng

+41%

Năng suất Nhân Viên

+24%

Mức độ hài Lòng

Cho trải nghiệm khách hàng liền mạch

Gia tăng trải nghiệm khách hàng

Thống nhất trải nghiệm khách hàng trọn vẹn trên tất cả các kênh

Tiết kiệm thời gian với tự động hóa

Tự động hóa sắp xếp hợp lý quy trình tiếp cận và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng

Thống nhất dữ liệu khách hàng

Đọc và thêm dữ liệu khách hàng bất cứ khi nào và ở đâu, thống nhất thông tin giữa các phòng ban làm việc với khách hàng với bộ công cụ thích hợp

Tối ưu hoạt động bán hàng

Đo lường và quản lý hiệu suất bán hàng, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh với hệ thống phân tích dữ liệu chính xác theo thời gian thực

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA BAEMIN - THƯƠNG HIỆU GIAO ĐỒ ĂN CÔNG NGHỆ TOP 3 VIỆT NAM

Ứng dụng giải pháp CRM quản lý khách hàng của SmartOSC DX để giải quyết “nút cổ chai” về quy trình tiếp nhận đối tác mới. Giảm thời gian xử lý tiếp nhận đối tác từ 2-3 tuần xuống còn dưới 1 tuần

năng lực được công nhận

type your search

ĐĂNG KÝ NGAY