VỀ BAEMIN VIETNAM

Ứng dụng giao đồ ăn

1,000+ nhân viên

giải pháp crm

THÁCH THỨC KINH DOANH

Quy trình thủ công không còn đảm bảo được tính hiệu quả cũng như chính xác, từ đó làm chậm quy trình tiếp nhận các đối tác mới cũng như các bước quản lý của BAEMIN, từ đó ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với các bên đối tác.

Để đạt đươc hiệu quả cao nhất, BAEMIN yêu cầu một bộ giải pháp có thể:

  • Cải thiện quy trình tiếp nhận đối tác mới
  • Tạo luồng thông tin thống nhất giữa 3 đối tượng: Khách hàng – Quán ăn – Tài xế

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

GIẢM THỜI GIAN XỬ LÝ TIẾP NHẬN ĐỐI TÁC

Hệ thống CRM tự động hóa các luồng xét duyệt, từ đó giảm thời gian phê duyêt từ 2-3 tuần chỉ còn dưới 1 tuần.Toàn bộ quy trình được xử lý trên hệ thống trực tuyến, đảm bảo tính bảo mật và chính xác của thông tin.

TĂNG NĂNG SUẤT QUY TRÌNH VÀ NĂNG LỰC XỬ LÝ

Tài liệu của BAEMIN được đưa đến người phụ trách trực tiếp theo đúng thứ tự phê duyệt một cách tự động. Sự thay đổi này giúp quá trình xử lý thông tin diễn ra liền mạch và có hệ thống, nâng cao năng lực xử lý của nhân viên khi có khối lượng công việc lớn..

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

CRM giúp dữ liệu khách hàng và đối tác của BAEMIN được chuẩn hóa và thống nhất trên các kênh. Mỗi người dùng lại được phân quyền khác nhau để tiếp cận với tầng thông tin tương ứng. Dữ liệu được tích hợp với các kênh chăm sóc khách hàng để đem lại trải nghiệm gần gũi nhất.

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH

Để đạt được hiệu quả cao nhất, SmartOSC DX cùng BAEMIN đã nghiên cứu và tinh gọn quy trình cho phù hợp nhất với hướng đi của doanh nghiệp. Quy trình duyệt tự động được thiết lập bằng Blueprint đễ dễ dàng sử dụng và chỉnh sửa theo thời gian.

TÙY CHỈNH LINH HOẠT

Khả năng tùy chỉnh của hệ thống CRM là yếu tố phải có trong quá trình chuyển đổi số. Các thay đổi của SmartOSC DX dựa trên các tính năng của Cloud và Flow để giúp BAEMIN theo dõi hành trình của đối tác tốt nhất.

TẬN DỤNg ZOHO CRM

Trên nền của hệ thống Zoho CRM, SmartOSC DX đã xây dựng một bộ giải pháp thân thiện với người dùng và tổ chức các buổi đào tạo để BAEMIN có thể sử dụng CRM một cách thành thao, bao gồm việc cài đặt tài khoản, quy trình làm việc và logic của hệ thống.

CẢI THIỆN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
VỚI GIẢI PHÁP CRM

Chiến lược CRM đã giúp BAEMIN nghiên cứu chi tiết hơn hành trình của khách hàng, góp phần vào tham vọng mở rộng thị trường của công ty.

Cải thiện quy trình phê duyệt yêu cầu đối tác

Tăng năng suất và năng lực của nhân viên

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung

type your search

ĐĂNG KÝ NGAY