Khách Hàng

SmartOSC DX Được Tin Dùng Bởi Các Doanh Nghiệp Hàng Đầu

Sự tin tưởng của các doanh nghiệp chính là động lực để SmarOSC DX thực hiện sứ mệnh chuyển đổi số

Khách Hàng Của Chúng Tôi

Thuộc hệ sinh thái hơn 500 khách hàng toàn cầu của SmartOSC

Giải pháp E-office này đã mang đến “luồng gió mới” cho công ty, khi mà các luồng công việc được hiển thị minh bạch, giải quyết nhanh, quyết định nhanh… làm cho nhân viên cảm nhận được sự năng động, công bằng và gắn bó hơn với công ty. 

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Quản lý Dự án E-office 

Daikin Vietnam

Các chuyên gia của SmartOSC DX có thể hiểu chính xác các yêu cầu và giúp chúng tôi tự động hóa hệ thống trong thời gian nhanh chóng. Tôi thực sự đánh giá rất cao sự nhiệt tình và khả năng hỗ trợ của đội ngũ nhân viên của họ.

Ông Kevin Smith – CEO 

Fintech Company

Bắt Đầu Hành Trình Chuyển Đổi Số Của Bạn

Call Now Button