HÀNH TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

2006

Hành trình chuyển đổi số bắt đầu với 3 thành viên trong nhóm cung cấp các dịch vụ phát triển công nghệ.

2011

Chúng tôi đã phát triển thế mạnh chính sang việc nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm làm việc với thị trường B2B.

2017

Văn phòng đại diện tại 8 thành phố trên toàn thế giới với 550 chuyên gia luôn đồng hành để củng cố sứ mệnh vươn ra toàn cầu

2020

Chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong các giải pháp chuyển đổi kỹ số.

2021

Chúng tôi mở rộng thị trường và nâng cao chuyên môn công nghệ với nhiều dự án quy mô lớn.

Những con số biết nói

50+ dự án thành công
5+ năm kinh nghiệm
100+ nhân sự
9 văn phòng toàn cầu

BỘ GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp HRM

Giải pháp CRM

VĂN PHÒNG SỐ

GIẢI PHÁP TUYỂN DỤNG

TỰ ĐỘNG HÓA RPA

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ SMARTOSC DX

BAEMIN VIETNAM

Giải pháp CRM của SmartOSC DX đã giúp BAEMIN giảm thời gian xử lý các yêu cầu mới của đối tác, tăng năng suất quy trình và năng lực xử lý của nhân viên.

DAIKIN VIETNAM

SmartOSC DX đã giúp Daikin Việt Nam sắp xếp hợp lý hơn 50 quy trình giấy tờ và đưa khoảng 80% quy trình lên hệ thống phần mềm.

type your search

ĐĂNG KÝ NGAY