Quản lý nhân lực - SmartOSC DX

Giá Trị Vàng Của Chuyển Đổi Số Trong Quản Lý Nhân Sự

Giá Trị Vàng Của Chuyển Đổi Số Trong Quản Lý Nhân Sự

Trong những năm qua, nền kinh tế của nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam là nước đầy tiềm năng khi lượng tiếp cận công nghệ vượt bậc, dân số gia tăng lượt truy cập trên các nền tảng mua sắm, buôn bán, trao đổi,…

Chuyển Đổi Số Giúp Tối Ưu Hóa Công Việc Quản Lý Nhân Sự

Chuyển Đổi Số Giúp Tối Ưu Hóa Công Việc Quản Lý Nhân Sự

Với sự phát triển của mạng lưới Internet rộng rãi, Việt Nam là một trong số quốc gia nằm trong top 20 sở hữu lượng người dùng internet lớn nhất thế giới. Nước nhà được các chuyên gia đánh giá là nước có nhiều lợi thế bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số nhanh và…

Những Vấn Đề Trong Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Những Vấn Đề Trong Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là mục tiêu hàng đầu của mọi nền kinh tế hiện đại. Đây là một thách thức phức tạp bao gồm một số lượng lớn các bên liên quan trực tiếp trong mọi lĩnh vực của nhà nước và nền kinh tế. Doanh nghiệp vừa và…

Quản Trị Nhân Lực 4.0: Hành Trình Chuyển Dịch “Đi Tắt Đón Đầu” Để Thành Công

Quản Trị Nhân Lực 4.0: Hành Trình Chuyển Dịch “Đi Tắt Đón Đầu” Để Thành Công

Trong thời đại 4.0 khi lợi thế cạnh tranh chính là quyền quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà trong đó con người chính là yếu tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh đó. Chính vì vậy, những doanh nghiệp có tư duy và tầm nhìn tin rằng quản trị…

Tư Vấn Giải Pháp Quản Trị Nhân Lực Cho Doanh Nghiệp

Tư Vấn Giải Pháp Quản Trị Nhân Lực Cho Doanh Nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều gặp phải những thách thức trong quy trình quản trị nhân sự, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Để xử lý hết mọi vấn đề đó không phải là chuyện dễ dàng, nhất là trong kỷ nguyên của công nghệ, càng đòi hỏi doanh nghiệp biết đi trước đón đầu,…

Phần Mềm Quản Trị Nhân Lực Cao Cấp

Phần Mềm Quản Trị Nhân Lực Cao Cấp

Trong công ty của bạn nguồn lực quan trọng và có giá trị nhất chính là những người làm việc ở đó mà không phải là tòa nhà văn phòng hay nhà kho của bạn. Đó là lý do tại sao việc có ý nghĩa kinh doanh nhất chính là chăm sóc nhân viên của…

Tìm Hiểu Phần Mềm Nhân Sự Zoho People Plus – Giải Pháp Quản Lý Nguồn Lực Hàng Đầu Hiện Nay

Tìm Hiểu Phần Mềm Nhân Sự Zoho People Plus – Giải Pháp Quản Lý Nguồn Lực Hàng Đầu Hiện Nay

Hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng: Việc quản lý nhân sự trong doanh nghiệp không phải là một công việc dễ dàng. Và cho dù bạn đã tham khảo, tìm hiểu và áp dụng hàng trăm hàng nghìn tuyệt chiêu quản lý đã từng được chia sẻ thì công việc này vẫn sẽ…

Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Doanh Nghiệp Bằng Phần Mềm Nhân Sự Tiền Lương

Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Doanh Nghiệp Bằng Phần Mềm Nhân Sự Tiền Lương

Vấn đề nhân sự tiền lương hiện nay luôn gây khó khăn cho doanh nghiệp trong công đoạn quản lý, xử lý bởi thời gian làm việc phức tạp, nhiều thay đổi của nhân viên trong doanh nghiệp. Đặc biệt, trong kỉ nguyên số hóa hiện nay nếu giải quyết vấn đề nhân sự tiền…

Giải Pháp Chuyển Đổi Số Bảo Mật Nhất Cho Từng Doanh Nghiệp
  • Khảo sát và tư vấn miễn phí quy trình đầu tiên
  • Tặng 5 user accounts cho gói giải pháp 1 năm
Call Now Button