VỀ BAEMIN VIETNAM

Sản xuất điện tử

1,000+ nhân viên

giải pháp e-office

THÁCH THỨC KINH DOANH

Khối lượng thủ tục giấy tờ khổng lồ đè nặng lên hệ thống quản lý của Daikin, khiến cho việc xử lý hồ sơ mất nhiều thời gian và không chính xác. Sự tắc nghẽn giấy tờ ảnh hưởng trực tiếp đến việc liên lạc giữa các bộ phận, khi thông tin không đến đúng người, đúng thời điểm. 

Vì vậy, Daikin quyết định tìm kiếm một giải pháp đáp ứng được 4 yếu tố:

  • Cải thiện năng suất quy trình phê duyệt tài liệu
  • Xây dựng và hỗ trợ hệ thống lưu trữ và quản lý hồ sơ
  • Lưu trữ tài liệu trên một hệ thống duy nhất
  • Nâng cao chất lượng giao tiếp giữa các bộ phận sản xuất – phân phối – bán hàng

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

XÂY DỰNG quy trình NỘI BỘ trực tuyến

Bước đầu tiên là tạo một tập hợp các quy trình xử lý thông tin trực tuyến nhanh chóng và chính xác. Điều này sẽ quản lý và xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin và điều hành các hoạt động nội bộ.

TỰ ĐỘNG QUY TRÌNH NỘP VÀ PHÊ DUYỆT

Hệ thống E-Office tự động hóa toàn bộ quy trình. Bằng cách lưu trữ dữ liệu trên Cloud, tất cả các văn bản và tài liệu của Daikin được thống nhất và tổ chức thông minh trên một hệ thống tập trung.

gỡ BỎ RÀO CẢN GIỮA CÁC
BỘ PHẬN

Với các hoạt động nội bộ được xử lý trực tuyến, tất cả các quy trình liên lạc và phê duyệt được lưu trữ tự động, đảm bảo sự liền mạch và hiệu quả cho các hoạt động của Daikin.

BƯỚC TIẾN CỦA DAIKIN
VỚI HỆ THỐNG TINH GỌN

SmartOSC DX đã giải được bài toán lâu nay của Daikin. Quy trình làm việc minh bạch và quyết định nhanh chóng khiến nhân viên cảm thấy năng động và mong muốn gắn bó hơn với công ty.

Số hóa hơn 50 quy trình giấy tờ

Đưa được 80% quy trình lên hệ thống trực tuyến

Cải thiện giao tiếp giữa các phòng ban

type your search

nhận tư vấn