QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN
 • Tự động hóa 100% quy trình tuyển dụng và quản trị ứng viên
 • Thu thập, lưu trữ, cập nhật hồ sơ ứng viên từ mọi nguồn về cùng một hệ thống
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả tuyển dụng
QUẢN LÝ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
 • Tạo các khóa học với chế độ tự học hoặc kết hợp với đào tạo
 • Cung cấp các khóa học phù hợp cho đúng nhân viên với nội dung phong phú
 • Đánh giá kết quả, hiệu quả học tập của nhân viên
CHẤM CÔNG - TÍNH LƯƠNG
 • Tích hợp với máy chấm công, phần mềm tính lương, v.v, giúp dễ dàng theo dõi ngày làm việc, ngày nghỉ, chấm công
 • Lưu trữ dữ liệu và tự động tạo bảng chấm công
 • Quản lý tiền lương
QUẢN LÝ THỦ TỤC THÔI VIỆC
 • Tạo danh sách những việc cần làm và luồng phê duyệt khi có nhân viên thôi việc
 • Tự động gửi email thông báo đến những cá nhân liên quan để bàn giao công việc
 • Đồng bộ hoá dữ liệu tự động trong hệ thống để ngăn chặn nhân viên truy cập vào sau khi đã thôi việc
TÙY CHỈNH LINH HOẠT
 • Tạo bất kỳ loại biểu mẫu chỉ bằng các thao tác kéo thả
 • Phân quyền trên hệ thống cho từng cá nhân giúp bảo mật thông tin 100%
 • Tích hợp được với các hệ thống, phần mềm có sẵn
ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC
 • Tạo và quản lý KPI, đặt ra mục tiêu làm việc rõ ràng
 • Phân tích chi tiết hiệu suất của nhân viên và xác định các kỹ năng cần cải thiện
 • Đưa ra những quyết định khen thưởng chỉnh xác dựa trên những con số chính xác
Tư Vấn
Triển khai
Tùy chỉnh
Đào Tạo
Bảo Trì
type your search