KẾT NỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở BẤT CỨ ĐÂU
 • Tiếp cận và quản lý quan hệ khách hàng trên đa kênh: điện thoại, email, mạng xã hội
 • Cập nhật theo thời gian thực những tương tác của khách hàng
 • Đo lường hiệu quả trong việc kết nối để đề xuất thời gian và kênh kết nối chất lượng nhất
TIẾT KIỆM THỜI GIAN VỚI TỰ ĐỘNG HÓA
 • Tự động hóa quy trình quản trị, loại bỏ các tác vụ thủ công lặp lại
 • Sắp xếp hợp lý quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
 • Kích hoạt các tương tác nhanh chóng, dễ dàng cập nhật, theo dõi tiến độ với “workflows”
BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH THEO THỜI GIAN THỰC
 • Đo lường và quản lý hiệu suất bán hàng của toàn bộ tổ chức
 • Đưa ra được các quyết định kinh doanh thông minh với hệ thống phân tích dữ liệu chính xác theo thời gian thực
 • Theo dõi các chỉ số hiệu suất quan trọng, bao gồm các xu hướng hiện tại và các dự đoán trong tương lai.
THỐNG NHẤT DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
 • Chia sẻ và lưu trữ dữ file của cả doanh nghiệp, hiển thị toàn bộ tính năng trên một nền tảng
 • Đọc và thêm dữ liệu khách hàng bất cứ khi nào và ở đâu
 • Thống nhất thông tin giữa các phòng ban làm việc với khách hàng với bộ công cụ thích hợp
tùy chỉnh trên nền tảng crm
 • Thêm mới hay điều chỉnh những đặc tính CRM có sẵn để phù hợp với doanh nghiệp của bạn
 • Cài đặt quyền truy cập với một số thông tin nhất định
 • Tương thích và tích hợp với phần mềm có sẵn đang được doanh nghiệp sử dụng
BÁN HÀNG THÔNG MINH VỚI AI
 • Tìm kiếm các thông tin trên hệ thống một cách dễ dàng
 • Tiếp nhận các dự đoán về khách hàng tiềm năng để tăng tỷ lệ chuyển đổi
 • Tiếp nhận các thông báo, lời nhắc công việc, các đề xuất về thời gian và kênh tương tác với khách hàng tiềm năng dựa trên phân tích lịch sử tương tác
Tư Vấn
Triển khai
Tùy chỉnh
Đào Tạo
Bảo Trì
type your search