quy trình nội bộ trực tuyến
 • Tạo bộ tin xử lý thông tin trực tuyến nhanh chóng và chính xác
 • Xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin và điều hành các hoạt động nội bộ trên một nền tảng
 • Đảm bảo an toàn và minh bạch thông tin mọi lúc
lưu trữ văn bản trên một hệ thống
 • Tất cả các tài liệu được thống nhất và tổ chức trên một hệ thống tập trung
 • Người dùng có thể dễ dàng truy cập bất kỳ tài liệu nào khi cần
Cải thiện quy trình phê duyệt
 • Xây dựng hệ thống quản lý và lưu trữ tài liệu
 • Dễ dàng làm việc mọi lúc mọi nơi khi thông tin được lưu trữ trên hệ thống đám mây
 • Tự động hóa quy trình phê duyệt tài liệu, tăng hiệu quả
nâng cao tính minh bạch
 • Lưu trữ thông tin liên lạc và các luồng phê duyệt, đảm bảo hiệu quả của hoạt động kinh doanh
 • Chuyển giao điện tử liền mạch giữa các cá nhân và bộ phận
 • Xóa bỏ các rào cản giao tiếp giữa các phòng ban
cải thiện tính bền vững
 • Cắt giảm sử dụng năng lượng và giảm chi phí chung
 • Giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất các sản phẩm giấy, góp phần tạo ra một xã hội bền vững
E-office được tinh chỉnh và an toàn
 • Phân quyền hệ thống cho từng cá nhân để bảo mật dữ liệu
 • Tích hợp với các hệ thống và phần mềm hiện có
 • Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu
Tư Vấn
Triển khai
Tùy chỉnh
Đào Tạo
Bảo Trì
type your search