Cách quản lý vốn hiệu quả mà không phải doanh nghiệp nào cũng biết

Nguồn vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu với bất cứ doanh nghiệp nào. Làm cách nào để quản lý vốn hiệu quả là điều mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm và lo lắng. Bởi hiểu về vấn đề này SmartOSC DX xin gửi tới bạn đọc cách quản lý vốn trong doanh nghiệp hiệu quả mà không phải ai cũng biết!

Tổng quát về khái niệm quản lý nguồn vốn

Nguồn vốn là những quan hệ tài chính được phát sinh mà thông đó đó đơn vị có thể khai thác cũng như phát huy một số tiền nhất định nhằm đầu tư tài sản cho đơn vị. Nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. 

Quản lý vốn là việc mà doanh nghiệp lên kế hoạch xây dựng và sử dụng vốn chủ sở hữu và quản lý nợ phải trả nhằm đảm bảo luôn có tiền cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

Tài sản của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ về một số tài khoản như: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản cho doanh nghiệp, thực hiện quyền lợi và lợi ích hợp pháp, thay đổi cơ cấu tài sản nhằm phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyển nhượng, cho thuê hay cầm cố, thế chấp.. của doanh nghiệp theo quyết định hoặc quy định từ chủ sở hữu hay các điều lệ đặt ra doanh nghiệp. 

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Để hình thành tài sản phục vụ cho những hoạt động kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra lượng vốn tiền tệ để mua sắm. Lượng vốn khi bỏ ra được gọi là vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Vốn kinh doanh này được thể hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp này đầu tư nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh sinh lời. Căn cứ vào đặc điểm này, vốn kinh doanh thường được chia làm hai bộ phận chính: vốn cố định và vốn lưu động. 

Cách quản lý nguồn vốn cố định

Quản lý nguồn vốn cố định là bộ phận của vốn đầu tư tương ứng giúp hình thành tài sản cố định. Tuy nhiên, đặc điểm này là sự tham gia vào nhiều chu trình sản xuất và hoàn thành một vòng luân phiên cho tới khi tài sản cố định hết thời hạn sử dụng. 

Đặc điểm vốn cố định:

 • Vốn cố định khi tham gia vào nhiều chu trình sản xuất
 • Được luân chuyển thành từng phần vào giá trị của sản phẩm
 • Hoàn thành vòng luân phiên cho tới khi tài sản cố định đã hết thời hạn sử dụng

Khai thác và tạo lập quản lý nguồn vốn cố định trong doanh nghiệp

 • Đánh giá sự lựa chọn cho các dự án đầu tư sao cho hiệu quả. Dựa vào những dự án đầu tư đã được phê duyệt nhằm xác định vốn cố định
 • Quản lý nguồn vốn bằng hình thức huy động vốn thích hợp, nhìn chung về nguyên tắc việc tài trợ cho tài sản cố định thường được sử dụng như nguồn vốn dài hạn. 
 • Dự báo các quy mô nguồn vốn có thể tài trợ cho doanh nghiệp, tìm các phương án để chủ động tìm nguồn tài trợ khác. 

Tính bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng

Nhìn chung về nguyên tắc và việc sử dụng vốn cố định: là phải bảo toàn và phát triển thêm vốn. Các nguyên nhân dẫn tới việc không bảo toàn nguồn vốn cố định bởi:

 • Về khách quan: Sự tiến bộ vượt bậc của khoa học – kỹ thuật, nền kinh tế đã có bước tăng trưởng, kết thúc chu kỳ sống sản phẩm, tai nạn rủi ro bất thường xảy ra trong kinh doanh. 
 • Về chủ quan: Việc chỉ trích khấu hao không phù hợp với sự hao mòn thực của tài sản cố định, việc quản lý nguồn vốn cố định không chặt chẽ dẫn tới tình trạng mất mát, thất thoát, hư hỏng trước kỳ hạn, lựa chọn phương án chưa tối ưu. 
 • Các biện pháp giúp bảo toàn và nâng cao hiệu quả gồm:
 •  Quản lý chặt chẽ về phát huy tối đa các nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
 • Nhượng bán, thanh lý là giải pháp kịp thời
 • Thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng 
 • Mua bảo hiểm, phòng ngừa sự may rủi

Phương pháp quản lý nguồn vốn kho dự trữ

Quản lý nguồn vốn dự trữ là những tài sản mà doanh nghiệp đã dự trữ cho sản xuất nhằm để lại hoặc bán ra. Các doanh nghiệp cần duy trì một quy mô nhất định để quản lý nguồn trong kho dự trữ gồm vật tư, hàng hóa hết sức cần thiết để đảm bảo sự hoạt động mang tính liên tục cho quá trình sản xuất và kinh doanh. 

Bất lợi cho dự trữ tồn kho chính là khi phát sinh chi phí bảo quản, cất trữ, mất đi, hao hụt và mất các chi phí cơ hội của nguồn vốn. 

Quản lý vốn tồn cho kho dự trữ

Với phương pháp tính tổng chi phí tối thiểu:

 • Thực hiện dự trữ tài sản tồn của doanh nghiệp để phát sinh các chi phí liên quan
 • Chi phí cho việc lưu kho: gồm chi phí bảo quản, hàng tồn kho, giảm giá hàng tồn, chi phí cơ hội của nguồn vốn của kho dự trữ.
 • Mục tiêu của việc quản trị tồn là khi phải xác định được mức độ tồn kho dự trữ sao cho tổng chi phí dự trữ tồn này trong năm đạt giá trị thấp nhất. 

Trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn

Hàng tồn kho, nếu có giá trị thuần có thể được thực hiện thấp hơn với giá trị đã ghi sổ của hàng tồn thì doanh nghiệp trực tiếp trích lập khoản dự phòng cho giá hàng tồn kho. Mức trích lập này còn tùy thuộc vào khối lượng hàng tồn kho được giảm giá và sự chênh lệch của giá trị thuần. Điều này có thể được thực hiện như khoản dự phòng cho việc giảm giá hàng tồn tính vào giá trị vốn hàng bán ra. 

Bài viết liên quan:  Những Sai Sót Trong Kế Toán Thường Gặp Và Cách Khắc Phục

Tùy vào điều kiện môi trường kinh doanh có thể gặp nhiều rủi ro, vì thế các nhà quản trị cần xem xét, cân nhắc các yếu tố về: mức độ rủi ro và chi phí tài trợ để đưa ra các phương án lựa chọn mô hình tài trợ cho phù hợp – quyết định quy mô và cách quản lý nguồn vốn sao cho hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao.
SmartOSC DX là đơn vị cung cấp chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam. Là động cơ thúc đẩy sự thành công trong quá trình chuyển đổi số của Baemin, Daikin hay VDI, bộ giải pháp của chúng tôi được tạo ra để phát hy tối đa giá trị của từng doanh nghiệp trong kỉ nguyên số

Để lại bình luận tại đây

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

type your search

ĐĂNG KÝ NGAY