Uncategorized - SmartOSC DX

Quản Lý Nhân Sự: Chìa Khóa Thành Công Của Doanh Nghiệp

Một quy trình quản lý nhân sự hoàn hảo sẽ là tiền đề phát triển của doanh nghiệp. Để xây dựng nên quy trình nhân sự tối ưu người lãnh đạo phải hiểu được tầm quan trọng của nó, nắm chắc các bước tạo nên mô hình quản lý nhân sự… Trong bài viết này,…

Tiêu Chí Đánh Giá Tính Hiệu Quả Của Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự

Tiêu Chí Đánh Giá Tính Hiệu Quả Của Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự

Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin và việc áp dụng vào quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị nhân sự nói riêng đã ngày càng được nhiều doanh nghiệp để sử dụng và phát triển theo tiến độ tích cực. Tuy nhiên, sự tìm kiếm một giải pháp cho quản trị…

Tối Ưu Hóa Chỉ Số ROI Với Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng

Tối Ưu Hóa Chỉ Số ROI Với Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng

Trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta thường xuyên nhắc đến chỉ số ROI ( viết tắt của Return On Investment). Thuật ngữ ROI ra đời với mục đích gắn kết hoạt động sinh lời của doanh nghiệp với chi phí mà họ đã bỏ ra trong các hoạt động kinh…

Đau Đầu Tìm Phần Mềm Nhân Sự Tiền Lương

Đau Đầu Tìm Phần Mềm Nhân Sự Tiền Lương

Một trong những lý do chính để đầu tư vào phần mềm nhân sự tính lương là để điều phối các quy trình kinh doanh giữa bộ phận nhân sự và tính lương. Phần mềm nhân sự tiền lương có thể giúp doanh nghiệp có cách thức quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp…

Tổng Hợp Từ A Đến Z Về CRM Cho Doanh Nghiệp

Tổng Hợp Từ A Đến Z Về CRM Cho Doanh Nghiệp

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hệ thống CRM được xem là công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp. Nó không chỉ giúp cho việc răng hiệu quả trong quá trình quản lý mà còn quản lý tốt về mặt quan hệ khách hàng. Bên cạnh đó, còn…

Zoho CRM Là Gì?

Zoho CRM Là Gì?

Zoho CRM là giải pháp quản lý quan hệ khách hàng được phát triển từ 1996, là một trong những giải pháp được đánh giá tốt nhất nhiều năm qua.

Call Now Button