Không GIẤY TỜ, không BẢNG TÍNH phức tạp GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƠN 500 NHÂN VIÊN Đăng ký nhận tư vấn

Giải Pháp quản trị doanh nghiệp

Hơn 500 Nhân viên

Không giấy tờ, không bảng tính phức tạp

Quản lý và đánh giá ứng viên

✓ Tự động hoá 100% quy trình tuyển dụng và quản trị ứng viên
✓ Thu thập, lưu trữ, cập nhật hồ sơ ứng viên từ mọi nguồn về cùng 1 hệ thống 
✓ Phân tích, đánh giá hiệu quả tuyển dụng

Quản lý thủ tục thôi việc

✓ Tạo danh sách những việc cần làm và luồng phê duyệt khi có nhân viên thôi việc
✓ Tự động gửi email thông báo đến những cá nhân liên quan để bàn giao công việc
✓ Đồng bộ hoá dữ liệu tự động trong hệ thống để ngăn chặn nhân viên truy cập vào sau khi đã thôi việc

Chấm công - Tính lương

✓ Tích hợp với máy chấm công, phần mềm tính lương, v.v, giúp dễ dàng theo dõi ngày làm việc, ngày nghỉ, chấm công
✓ Lưu trữ dữ liệu và tự động tạo bảng chấm công
✓ Quản lý tiền lương

Đánh giá hiệu suất làm việc

✓ Tạo và quản lý KPI, đặt ra mục tiêu làm việc rõ ràng
✓ Phân tích chi tiết hiệu suất của nhân viên và xác định các kỹ năng cần cải thiện
✓ Đưa ra những quyết định khen thưởng chỉnh xác dựa trên những con số chính xác

Quản lý trung tâm đào tạo

✓ Tạo các khóa học với chế độ tự học hoặc kết hợp với đào tạo
✓ Cung cấp các khóa học phù hợp cho đúng nhân viên với nội dung phong phú
✓ Đánh giá kết quả, hiệu quả học tập của nhân viên

Tùy chỉnh linh hoạt

✓ Tạo bất kỳ loại biểu mẫu chỉ bằng các thao tác kéo thả
✓ Phân quyền trên hệ thống cho từng cá nhân giúp bảo mật thông tin 100%
✓ Tích hợp được với các hệ thống, phần mềm có sẵn

Quản lý và đánh giá ứng viên

✓ Tự động hoá 100% quy trình tuyển dụng và quản trị ứng viên
✓ Thu thập, lưu trữ, cập nhật hồ sơ ứng viên từ mọi nguồn về cùng 1 hệ thống 
✓ Phân tích, đánh giá hiệu quả tuyển dụng

Quản lý thủ tục thôi việc

✓ Tạo danh sách những việc cần làm và luồng phê duyệt khi có nhân viên thôi việc
✓ Tự động gửi email thông báo đến những cá nhân liên quan để bàn giao công việc
✓ Đồng bộ dữ liệu tự động trong hệ thống để ngăn chặn nhân viên truy cập vào sau khi thôi việc

Chấm công - Tính lương

✓ Tích hợp với máy chấm công, phần mềm tính lương, v.v, giúp dễ dàng theo dõi ngày làm việc, ngày nghỉ, chấm công
✓ Lưu trữ dữ liệu và tự động tạo bảng chấm công
✓ Quản lý tiền lương

Đánh giá hiệu suất làm việc

✓ Tạo và quản lý KPI, đặt ra mục tiêu làm việc rõ ràng
✓ Phân tích chi tiết hiệu suất của nhân viên và xác định các kỹ năng cần cải thiện
✓ Đưa ra những quyết định khen thưởng chỉnh xác dựa trên những con số chính xác

Quản lý trung tâm đào tạo

✓ Tạo các khóa học với chế độ tự học hoặc kết hợp với đào tạo
✓ Cung cấp các khóa học phù hợp cho đúng nhân viên với nội dung phong phú
✓ Đánh giá kết quả, hiệu quả học tập của nhân viên

Tùy chỉnh linh hoạt

✓ Tạo bất kỳ loại biểu mẫu chỉ bằng các thao tác kéo thả
✓ Phân quyền trên hệ thống cho từng cá nhân giúp bảo mật thông tin 100%
✓ Tích hợp được với các hệ thống, phần mềm có sẵn

Vì sao các doanh nghiệp
lựa chọn giải pháp HRM
của SmartOSC DX?

 Giải pháp nhân sự có tính linh hoạt hàng đầu, tích hợp được với tất cả những hệ thống công nghệ Doanh nghiệp đang sử dụng

✓ Hệ thống toàn diện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa nguồn lực và chi phí quản lý nhân sự

✓ Không chỉ là phần mềm, chúng tôi cung cấp cho Doanh nghiệp một giải pháp hoàn chỉnh từ A-Z

IS 642819 ISO/IEC 27001
IS 642819

ISO/IEC 27001

PM 732705 ISO/IEC 27701
PM 732705

ISO/IEC 27701

CLOUD 714132 ISO/IEC 27017
CLOUD 714132

ISO/IEC 27017

PII 714133 ISO/IEC 27018
PII 714133

ISO/IEC 27018

FS 724104 ISO 9001
FS 724104

ISO 9001

ISO/IEC 20000
SOC 2
SOC 2 + HIPAA
CSA STAR Self-Assessment
PCI

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP HRM
NGAY HÔM NAY
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP DOANH NGHIỆP BẠN SMARTOSC DX GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
type your search
a

Reach out to us anytime and lets create a better future for all technology users together, forever. We are open to all types of collab offers and tons more.