CRM là viết tắt của Customer Relationship Management. CRM là một thuật ngữ ban đầu được định nghĩa để cải thiện dịch vụ khách hàng. Zoho CRM hoạt động như một nền tảng duy nhất để kết hợp các hoạt động bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng đồng thời hợp lý hóa các quy trình, chính sách và nhân sự.

tính linh hoạt

Giải pháp quản lý nhân sự linh hoạt hàng đầu, dễ dàng tích hợp với các hệ thống công nghệ khác

đa phương tiện

Phần mềm có thể dễ dàng hoạt động mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng: máy tính, điện thoại thông minh, iPad, v.v.

TÍNH TOÀN DIỆN

Hệ thống toàn diện giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực quản lý

KẾT NỐI VỚI KHÁCH HÀNG
 • Tiếp cận và quản lý mối quan hệ khách hàng trên nhiều kênh
 • Nhận thông báo thời gian thực về các tương tác của khách hàng
 • Đo lường hiệu quả kết nối của khách hàng
TỰ ĐỘNG hóa
 • Tự động hóa các quy trình quản trị, loại bỏ các công việc thủ công lặp đi lặp lại
 • Hợp lý hóa quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
 • Theo dõi khách hàng tiềm năng với quy trình tự xử lý công việc
AI BÁN HÀNG HỖ TRỢ
 • Tiếp cận thông tin trên hệ thống dễ dàng
 • Nhận dự đoán về khách hàng tiềm năng
 • Nhận thông báo khách hàng tiềm năng, lời nhắc nhiệm vụ, đề xuất
BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH
 • Đo lường và quản lý hiệu suất bán hàng của toàn công ty
 • Đưa ra quyết định kinh doanh thông minh hơn với hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực
 • Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính
Tư Vấn
Triển khai
Tùy chỉnh
Đào Tạo
Bảo Trì
type your search