Uncategorized - Trang 2 trên 4 - SmartOSC DX

Tổng Hợp Từ A Đến Z Về CRM Cho Doanh Nghiệp

Tổng Hợp Từ A Đến Z Về CRM Cho Doanh Nghiệp

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hệ thống CRM được xem là công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp. Nó không chỉ giúp cho việc răng hiệu quả trong quá trình quản lý mà còn quản lý tốt về mặt quan hệ khách hàng. Bên cạnh đó, còn…

Zoho CRM Là Gì?

Zoho CRM Là Gì?

Zoho CRM là giải pháp quản lý quan hệ khách hàng được phát triển từ 1996, là một trong những giải pháp được đánh giá tốt nhất nhiều năm qua.

Giải Pháp Chuyển Đổi Số Bảo Mật Nhất Cho Từng Doanh Nghiệp
  • Khảo sát và tư vấn miễn phí quy trình đầu tiên
  • Tặng 5 user accounts cho gói giải pháp 1 năm
Call Now Button